Wednesday, May 8, 2013

Ganito Tayo Dapat

Ang ganda talaga nito! Isang makapangyarihang tula sa English na pinaniniwalaang iniakda nung taong 1927 ng Amerikanong  manunulat  na si Max Ehrmann ang sumikat sa buong mundo mula 1960s at magpa-hanggang ngayon.  Ito ay ang tulang "Desiderata" o "mga bagay na ninanais". 

May sadyang lalim ang kahulugan ng tulang ito at sinubukan kong isalin sa Tagalog para sa mas madaling pang-unawa.  Maaaring marami ding manunulat ang nagsalin sa Tagalog at sa iba pang wika ng tulang ito, ngunit umaasa ako na sa pamamagitan ng munting salin na ito ay maraming sumusubaybay sa aking panulat ang maantig:


Desiderata 
Max Ehrmann
(Sa Simpleng Wikang Filipino) 
Isinalin ni : Cherry Moriones- Doromal
 
Maging mahinahon sa gitna ng ingay at pagmamadali
Alalahaning may kapayapaan sa katahimikan.
Hangga’t maaari, hanggang makakaya
Maging kasundo mo ang lahat ng tao.
Katotohana’y ipaalam ng  tahimik at malinaw;
 At makinig sa  iyong kapwa, 
Maging ang mga nagugulumihanan at mangmang;
Ay may kwento ring ilalahad.
Iwasan ang mga maiingay at agresibong tao,
Sila’y nakatutuya sa iyong kaluluwa.
Kung ihahalintulad mo ang sarili sa iba
Maari kang maging mayabang o mainggit;
Sapagkat  maaaring mas higit ka o mas higit ang iba sa iyo.
Magalak sa natatamasang tagumpay at sa iyong mga balakin.
Huwag manghinawa sa iyong hanap-buhay, gaano man ito kaaba;
Ito’y mahalagang pag-aari sa nagbabagong daloy ng mundo;
Maging  maingat sa iyong mga pinagkakaabalahan
Sapagkat ang mundo’y puno ng pandaraya.
Ngunit huwag ka namang mabulag sa kabutihan;
Maraming tao ang nagsusumikap para matamo ang mabuting adhikain
At kahit saang dako, ang buhay ay puno ng kabayanihan.

Ilabas mo ang “ikaw”.
Maging totoo sa inararamdaman.
Huwag  mag-alinlangan sa pag-ibig;
Dahil sa mukha ng pagkatuyot at kasalatan
Ito’y patuloy na nabubuhay na parang damo. 

Matuto ka sa itinuturo ng mga lumipas na taon
Dahan-dahang iwanan ang mga bagay ng iyong kabataan.
Mag-ipon ka ng lakas upang mapagtagumpayan kung dumatal man ang  kabiguan.
 Ngunit huwag pahirapan ang sarili sa pag-iisip ng masama
Maraming takot ang idininudulot ng pagod at kalungkutan.

Sa kabila ng maayos mong disposisyon
Maging marahan sa iyong sarili.
Ika’y anak ng kalawakan
Maihahalintulad sa mga puno at tala;
 May karapatan kang manatili sa iyong kinalalagyan.
At kung  nauunawaan mo man ito o hindi
Walang pag-aalinlangang inihahayag ito ng kalawakan.
Kaya nga’t makipagkasundo ka sa Maykapal
Ano man ang pakakakilala mo sa Kanya.
At anumang  pagpapagal o adhikain,
Sa maingay na kaguluhan ng buhay,manatiling payapa sa iyong sarili.
Sa kabila ng panlilinlang, pagod, at sirang pangarap
Ang mundo’y nananatiling maganda.
Maging masaya ka.
Pilitin mong maging maligaya.
Desiderata Poem

by Max Ehrmann

Go placidly amid the noise and the haste,
and remember what peace there may be in silence.
As far as possible, without surrender,
be on good terms with all persons.

Speak your truth quietly and clearly, and listen to others,
even to the dull and the ignorant; they too have their story.

Avoid loud and aggressive persons; they are vexatious
to the spirit. If you compare yourself with others,
you may become vain or bitter, for always there will be greater and lesser persons than yourself.

Enjoy your achievements as well as your plans.
Keep interested in your own career, however humble;
it is a real possession in the  changing fortunes of time.

Exercise caution in your business affairs, for the world is full of trickery. But let this not blind you to what virtue there is;
many persons strive for high ideals,
and everywhere life is full of heroism.

Be yourself. Especially do not feign affection.
Neither be cynical about love, for in the face of all aridity and disenchantment; it is as perennial as the grass.

Take kindly the counsel of the years,
gracefully surrendering the things of youth.

Nurture strength of spirit to shield you in sudden misfortune. But do not distress yourself with dark imaginings. Many fears are born of fatigue and loneliness.

Beyond a wholesome discipline, be gentle with yourself.
You are a child of the universe no less than the trees and the stars; you have a right to be here.

And whether or not it is clear to you, no doubt the universe is unfolding as it should. Therefore, be at peace with God,
whatever you conceive Him to be.
And whatever your labors and aspirations, in the noisy confusion of life, keep peace in your soul.
With all its sham, drudgery, and broken dreams,
it is still a beautiful world. Be cheerful. Strive to be happy.

IBA  PANG PANULAT:

Eleksyon Na! Sino Ba Ang Iboboto Mo?
My Life as a Learner 
Take Time With Your Loved Ones